Gość


Aktualności


Konstytucja dla Nauki – Projekt Ustawy 2.0.
wtorek, 23 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina, Rektor GSW Milenium – dr Hubert Paluch wziął udział w Prezentacji projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” po konsultacjach społecznych. Podsumowanie konsultacyjnego etapu prac nad ustawą miało miejsce w dniu 22.01.2018 r.
w Warszawie.

Galeria

Więcej informacji na stronie www.nauka.gov.pl  oraz www.konstytucjadlanuaki.gov.pl

Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej
piątek, 19 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Wykładowcy GSW Milenium - dr Sylwia Jabłońska oraz dr Przemysław Frąckowiak - wzięli czynny udział w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Zakład Pedagogiki Porównawczej oraz Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbyła się pod tytułem Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej w dniach 17-18 stycznia 2018 roku. Dr Sylwia Jabłońska zaprezentowała wystąpienie na temat Edukacja a budowanie jakości życia w okresie średniej dorosłości. Studia przypadków, a dr Przemysław Frąckowiak: Socjalizacyjny stygmat i kapitał niedostosowania społecznego. Referaty zostaną wydrukowane w czasopiśmie Studia Edukacyjne oraz w tomie pokonferencyjnym.

Galeria

Szkolenie dla przedsiębiorców "Dzień dla Biznesu"
środa, 17 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa o. Gniezno w dniu 16.01.2018 r. zorganizowała szkolenie dla przedsiębiorców z terenu Wielkopolski pt. „Dzień dla Biznesu”. Jednym z prelegentów był Rektor GSW Milenium, dr Hubert Paluch, który poprowadził szkolenie nt. „Nie każdy klient jest ważny – marketing dla odważnych”.

Więcej informacji na stronie www.wiph.gniezno.pl

Galeria

Zajęcia studentów GSW Milenium w Przedszkolu Nr 15 w Gnieźnie
wtorek, 16 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Miło jest Nam poinformować, że w dniu 15 stycznia 2018 r. studenci II roku studiów licencjackich kierunku: pedagogika o specjalności: Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną wraz z wykładowcami GSW Milenium (mgr Agnieszka Żółtowska, dr Aneta Kokot) zostali zaproszeni przez Dyrekcję  Przedszkola Nr 15 w Gnieźnie w celu przedstawienia dzieciom autorskiego programu muzycznego mgr Agnieszki Żółtowskiej obejmującego pastorałki w oparciu o wiersze Wandy Chotomskiej. Spotkanie odbyło się w przemiłej i jeszcze kolędowej atmosferze a najmniejsza widownia i pracownicy Przedszkola uraczeni byli potężną dawką muzyki, śpiewu oraz talentu Naszych studentów, a to wszystko odbyło się w aurze dobrej zabawy i humoru.

Spotkanie Noworoczne u Prezydenta Miasta Gniezna
czwartek, 11 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Dnia 10.01.2018 r. podczas Spotkania Noworocznego z przedsiębiorcami Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium została uhonorowana trzeci raz z rzędu tytułem Mecenasa Kultury. Kanclerz GSW Milenium, mgr Krzysztof Gawrecki odebrał z rąk Prezydenta Miasta Gniezna, Tomasza Budasza wyróżnienie: Mecenas Kultury 2017.

Zapraszamy na kiermasz książek Wydawnictwa GSW Milenium
środa, 10 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Kolejne porozumienie o współpracy podpisane
środa, 10 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Dnia 10.01.2018 r. Pełnomocnik Rektora ds. interesariuszy zewnętrznych Pani Anna Sołtys-Stawowa zawarła porozumienie o współpracy pomiędzy GSW Milenium, a Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w myśl którego ustalono:

  1. możliwość odbywania praktyk studenckich (zarówno na kierunku pedagogika jak i zarządzanie),
  2. możliwość prowadzenia zajęć  dydaktycznych (i innych na miarę możliwości i potrzeby pacjentów) z dziećmi i młodzieżą  przez naszych studentów, w ramach wolontariatu studenckiego,
  3. organizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo- kulturalnym,
  4. współpraca z Akademickim Biurem Karier.

Obydwie strony wyraziły nadzieję na owocną i długotrwałą współpracę.

Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców DZIEŃ DLA BIZNESU
czwartek, 4 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Wielkopolska Izba Przemysłowo-handlowa o.Gniezno wraz z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium zapraszają na szkolenie dla przedsiębiorców DZIEŃ DLA BIZNESU,
które odbędzie się 16.01.2018 roku o godz. 9:00 w MOK-u przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie.

Tematy szkolenia:

  1. Nowa restrykcyjna ustwa o ochronie danych osobowych - jak działać zgodnie z prawem. - Rafał Góral
  2. Nie każdy klient jest ważny - marketing dla odważnych. - dr Hubert Paluch
  3. W której szufladzie jest to pismo? Archiwizacja dokumentów... zagadnienie ważniejsze niż się Wam wydaje. - Waldemar Markiewicz

Szczegóły i zapisy na stronie www.dziendlabiznesu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie
czwartek, 4 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

W okresie Świąt Bożego Narodzenia środowisko akademickie miasta Gniezna zwyczajowo gromadzi się na spotkaniu świąteczno-noworocznym. Jest ono okazją do podjęcia duchowej refleksji, a jednocześnie czynnikiem integrującym gnieźnieńskie środowisko naukowe.
Tradycyjnie jak co roku Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Wojciech Polak zaprosił środowisko akademickie na to wyjątkowe spotkanie, które odbyło się 3 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji społeczności akademickiej w kaplicy seminaryjnej, a zakończyło się wspólnym śpiewem kolęd i dzieleniem się opłatkiem.

Zapraszamy na  fotorelację http://www.archidiecezja.pl

UMOWA o współpracy pomiędzy Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, a Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki
wtorek, 26 grudnia 2017, Natalia Jędrzejczak

26.12.2017 r. zawarta została umowa o współpracy zobowiązująca jej strony do wspólnej działalności dla rozwoju relacji naukowych i dydaktycznych pomiędzy GSW Milenium, a Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki. Umowa potwierdziła na piśmie podjęte już wcześniej działania na rzecz współpracy polsko - ukraińskiej pomiędzy uczelniami. P.O Rektora - dr Andrij Volodymyrovych Szewczuk podkreślił znaczenie zawartej umowy z Rektorem GSW Milenium dr Hubertem Paluchem, dla naszych uczelni to ogromna szansa na wymianę doświadczeń na płaszczyźnie naukowej jak i dydaktycznej, a dla młodzieży ukraińskiej większe szanse na mobilność edukacyjną w UE.

Galeria

 

Partnerzy uczelni