Aktualności

Gość


Aktualności


Konferencja „Pasje zawodowe – budowanie pozytywnego wizerunku szkół branżowych”
środa, 23 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 22.05.2018r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Pasje zawodowe – budowanie pozytywnego wizerunku szkół branżowych” zorganizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pod honorowym patronatem pana Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Jednostek Samorządu Terytorialnego, Izb Rzemieślniczych, Cechów, Przedsiębiorców, Szkół podstawowych i branżowych z Wielkopolski. Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium reprezentowali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Anna Knocińska oraz Rektor dr Hubert Paluch z wystąpieniem nt. „Pasja w pakiecie z dyplomem”.

Galeria
Program

(źródło: www.cwrkdiz.poznan.pl)

Ognisko integracyjne na WZ GSW Milenium
niedziela, 20 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

Studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale i wspólny odpoczynek. Ognisko integracyjne 2018 już za nami…

Galeria

Oferta pracy
piątek, 18 maja 2018, Natalia Jędrzejczak
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”
środa, 16 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniach 14-15 maja 2018 roku w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej” nt. Kapitału i deficytu pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji.  Jednym z głównych organizatorów była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. Patronat nad konferencją sprawował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Konferencję otworzyli przedstawiciele władz uczelni - organizatorów: dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium - Rektor GSW Milenium, dr Anna Knocińska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium, prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk - Rektor WWSSE w Środzie Wlkp. oraz doc. dr Przemysław Frąckowiak - Prorektor WWSSE w Środzie Wlkp.
Wystąpili również zaproszeni goście: Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz oraz Senator RP – Robert Gaweł.
Obrady rozpoczęły sesje plenarne, podczas których omawiane były m.in. zagadnienia związane z pedagogiką wsparcia społecznego.

Po zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy brali udział w pięciu sesjach panelowych. Podczas sesji omówione zostały zagadnienia związane z: interdyscyplinarnymi kontekstami problemów społecznych w cyklu życia człowieka, kapitałem i deficytem polskiego systemu resocjalizacji, starością jako przedmiotem społecznej troski - założenia a realia systemu wsparcia osób w podeszłym wieku, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - praca na zasobach uczniów, rodziny i szkoły oraz z działalnością organizacji studenckich jako inwestycji w rozwój kapitału społecznego.

Uczelniane organizacje studenckie jakie wzięły udział w konferencji oraz wystąpiły podczas panelu nr 5 to m.in.: przedstawiciele Samorządu Studenckiego GSW Milenium, Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” GSW Milenium, Koła Naukowego Baby Start GSW Milenium, Koła Naukowego Resocjalizacji US, Koła Młodych Pedagogów PWSZ we Włocławku czy też Koła Naukowego Absolwentów Pedagogiki WWSSE w Środzie Wlkp.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, odrębnie certyfikowanych. Tematyka warsztatów była związana z pracą z rodzicami w poradnictwie krótkoterminowym, odpowiedzialnością prawną i społeczną pedagoga, mobbingiem – zagrożeniem życia zawodowego, komunikacją bez granic – czyli integracją przez komunikację, autyzmem relacyjnym czy też z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia.

Ponadto podczas konferencji miała miejsce wystawa fotografii Waldemara Stube pt. „Codzienność”. Zdjęcia powstały w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, które otrzymały  wyróżnienie National Geographic w kategorii Fotoreportaż.

Konferencja została zorganizowana przez: Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium, Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej, Pracownię Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Uniwersytet Zielonogórski oraz Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).

Zapraszamy na fotorelację

www.konferencja.milenium.edu.pl

Wystawa fotografii Waldemara Stube pt. "Codzienność"
środa, 16 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

Na wystawę fotografii Waldemara Stube pt. "Codzienność" do BIBLIOTEKI zapraszamy.
Zdjęcia powstały w Zakładzie Karnym w Gębarzewie

Autor: Waldemar Stube, urodzony w 1982 r., z wykształcenia pedagog.
Wraz z bratem stworzyli studio fotograficzne Fotostube w Gnieźnie.
Laureat Grand Press Photo, WKF National Geographic, Monochrome Photography Awards, Wielkopolska Press Photo.
Od 7 lat prowadzi audycję fotograficzną Zoom na antenie Radia Plus Gniezno. Wykładał fotografię w IKE UAM w Gnieźnie.
Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Szczęśliwy mąż. Szczęśliwy ojciec Julii i Tymoteusza.
Fotografia daje mu dystans do rzeczywistości. Przed każdą sesją lubi wypić filiżankę kawy z modelem i porozmawiać z nim o fotografii, filmie, danej chwili…
Pasjonat kina. Niekwestionowany szczęściarz życiowy.

Funkcjonowanie rektoratu
wtorek, 15 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

Informujemy, że w dniach od 16-17 maja 2018 roku rektorat będzie nieczynny.

Kolejny trening badmintona
wtorek, 15 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

Informujemy, iż w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 17.00 odbędzie się kolejny trening Klubu graczy w badmintona LOTNI MILENIUM. 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, gdyż posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.
Kontakt  Anna Sołtys-Stawowa
anna.soltys-stawowa@milenium.edu.pl

Absolutorium studiów podyplomowych w Gnieźnie
poniedziałek, 14 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

13 maja br. odbyło się absolutorium studiów podyplomowych, podczas, którego świadectwo ukończenia studiów otrzymało 105 słuchaczy, kończących naukę w ramach 5 specjalności.
Władze uczelni podczas uroczystości absolutoryjnej reprezentowali:
Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium, dr Iwona Gawrecka
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Anna Knocińska,
Kanclerz GSW Milenium, mgr Krzysztof Gawrecki

Zapraszamy na fotorelację.

Rajd rowerowy - Odjazdowy bibliotekarz 2018
poniedziałek, 14 maja 2018, Natalia Jędrzejczak
Zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu "Konteksty efektywności..."
poniedziałek, 14 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniach 14-15 maja 2018 roku w GSW Milenium planowana jest już VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności..." Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji.
Konferencję objął patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.
Zapraszamy do zgłaszania udziału w sesjach naukowych oraz warsztatach.
Więcej informacji na stronie www.konferencja.milenium.edu.pl

Partnerzy uczelni