Gość


Aktualności


Spotkanie w ramach projektu badawczego DESIrE
piątek, 23 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu wczorajszym, tj. 22.03.2018 roku wykładowcy oraz studenci GSW Milenium wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Miasta Gniezna - Panią Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Agnieszką Horoszczak. Spotkanie związane było z międzynarodowym projektem badawczym, który realizujemy wraz z Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, ukazującym problematykę handlu ludźmi i rozmiary prostytucji w Polsce w perspektywach interdyscyplinarnych.
Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Tomaszowi Budaszowi za wsparcie projektu oraz Pani Agnieszce Horoszczak za pomoc w badaniach i dołączenie do naszego zespołu jako eksperta. Mamy nadzieję, że wyniki badań przysłużą się profilaktyce społecznej w naszym mieście.


Spektakl Tomasza Kujawskiego
środa, 21 marca 2018, Paweł Spachacz
Świąteczna akcja "Podaruj batonik"
środa, 21 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

 

 

 

Jednego dnia dwa wykłade otwarte WZ GSW MILENIUM
środa, 21 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W środę 21 marca 2018 r. Wydział Zamiejscowy GSW Milenium w Wągrowcu zorganizował wykłady otwarte dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży i Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. Wykład na temat: „Znaczenie globalizacji, jako wielowymiarowego ekonomiczno-menedżerskiego zjawiska społecznego. Siła sieci społecznych” - wygłosił dr Peter Odrakiewicz, praktyk, nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Przed wykładem dziekan WZ GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi przedstawił uczniom informacje o uczelni oraz ofertę studiów, a po zakończeniu - udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez przyszłych studentów. Bardzo dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży: Pani Lucynie Sworowskiej i Pani Katarzynie Kulczyńskiej-Śródzie oraz Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie - Panu Robertowi Kornobisowi - za możliwość wygłoszenia wykładów.

Galeria

Wykład otwarty w Rogoźnie
poniedziałek, 19 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W poniedziałek 19 marca 2018 r. dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - przeprowadził kolejny wykład otwarty dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.  Przed rozpoczęciem wykładu, dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu przedstawił informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów na rok akademicki 2018/2019. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i możliwość wygłoszenia wykładu - dyrekcji Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie oraz Pani mgr Romanie Węgrzak i Pani mgr Marii Sierzchule.

Galeria

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej na WZ GSW Milenium w Wągrowcu
sobota, 17 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 17 marca 2018 r. na Wydziale Zamiejscowym GSW Milenium w Wągrowcuodbył się 8-godzinny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Kurs został zorganizowany przez Koło Naukowe Baby Start WZ GSW Milenium w Wągrowcu.  Kurs prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny, z wieloletnim stażem - Pan Dariusz Gapiński z Dar-Med. W kursie wzięli udział: Pan Dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu - dr Mykola Orlykovskyi, wykładowca GSW Milenium - Pani mgr Anna Orlykovska, członkowie kół naukowych i samorządu studenckiego oraz studenci GSW Milenium. Podczas kursu prowadzący przekazał wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym dotyczącą: utraty przytomności, omdlenia, cukrzycy, udaru, zawału, ran, a także odciętych kończyn i odmrożenia. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne na tzw. fantomach, w trakcie których każdy uczestnik miał okazję przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie defibratora oraz zakładanie opatrunków. Kurs zakończył się egzaminem i wręczeniem certyfikatów, które są ważne trzy lata. Studenci byli zachwyceni kursem i zdobytą wiedzą praktyczną.

Galeria

Konferencja: „Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu”
poniedziałek, 12 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniach 1-2 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Miasta Historyczne 3.0. Konferencja: „Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu”, została zorganizowana pod patronatem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) i Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO).  Wykładowca GSW Milenium dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt  uczestniczył w ww. konferencji oraz wziął udział w panelu MIASTO 24 GODZINY.

program konferencji

podziękowanie

Wykład otwarty WZ GSW Milenium w Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu
poniedziałek, 12 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W poniedziałek 12 marca 2018 r. około 120 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu wysłuchało wykładu otwartego, który wygłosił dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Zarządzanie czasem wolnym”.
Tradycyjnie, przed rozpoczęciem wykładu, dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi przeprowadził rozmowę z uczniami zespołu szkół, w trakcie której przedstawił informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów na rok akademicki 2018/2019.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu - Panu dyrektorowi Jarosławowi Berendtowi, Panu wicedyrektorowi ds. dydaktycznych Zbigniewowi Smolińskiemu oraz Pani wicedyrektor ds. wychowawczych Agnieszce Nowak - za możliwość wygłoszenia wykładu.

Galeria

Wolontariat studencki
piątek, 9 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

Informujemy, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy GSW Milenium a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, jest możliwość zgłaszania chęci uczestnictwa studentów naszej uczelni na wolontariat studencki w tej placówce. W jego ramach zaplanowano prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, gdyż jest to doskonała szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy!
Osoba koordynująca projekt:
Anna Sołtys-Stawowa;  anna.soltys-stawowa@milenium.edu.pl

Dzień Kobiet
czwartek, 8 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

Partnerzy uczelni