Aktualności

Gość


Aktualności


Warsztat szkoleniowy: „Komunikacja bez granic – przełamywanie barier”
niedziela, 13 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 13 maja 2018 roku uczestniczki Koła Naukowego Baby Start wzięły udział w warsztacie szkoleniowym: „Komunikacja bez granic - przełamywanie barier”, prowadzonym przez Opiekuna Koła - Panią dr Annę Bęczkowską. Warsztat odbył się na Wydziale Zamiejscowym GSW Milenium w Wągrowcu. Uczestniczki miały możliwość zdiagnozowania własnego stylu porozumiewania się z innymi oraz poznania swoich mocnych stron, jak również obszarów, nad którymi można pracować. Warsztat oparty był na ćwiczeniach praktycznych, z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Galeria

Uruchomione specjalności na studiach podyplomowych w Gnieźnie
środa, 9 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

Abolicja w bibliotece
wtorek, 8 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

GSW MILENIUM NA XXI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym!
sobota, 5 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

Z radością informujemy, iż nasza uczelnia w dniu 3.05.2018 r. zaznaczyła swą obecność na XXI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym połączonym z Piknikiem Rodzinnym we Wrześni. Anna Sołtys-Stawowa - Pełnomocnik Rektora ds. interesariuszy zewnętrznych wraz z dr Sylwią Jabłońską prezentowały wszystkim zainteresowanym ofertę edukacyjną GSW Milenium oraz aktywnie nawiązywały współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Przedstawicielki Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” na mecie Rajdu  zorganizowanym w Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku wykorzystując elementy arteterapii, utworzyły stanowiska do ekspresji twórczej dla dzieci. Uczestnicy mieli do wyboru różne techniki plastyczne, młodzi artyści mogli tworzyć za pomocą farb akrylowych, pasteli suchych i wodnych, kredek ołówkowych i świecowych na: tkaninie, folii, bristolu czy długim papierze na rolce. Dzieci i młodzież miały możliwość  zaprojektowania  własnych koszulek ozdabiając je swoimi  pracami oraz wykonania malowniczych obrazów według własnych pomysłów. Możliwość bycia kimś innym, tworzenia różnych wzorów i masek to najlepsza zabawa dla dzieci, co umożliwiło to stanowisko do malowania twarzy. Wykonano wiele atrakcyjnych i niekonwencjonalnych prac artystycznych. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac w wybranej technice zapewniła Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
Był to bardzo radośnie i efektywnie spędzony  czas, i z pewnością powrócimy tu za rok!

Zapraszamy do fotorelacji!

Podziękowanie

Oferta pracy specjalista ds. marketingu
piątek, 27 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

Energia kobiet
czwartek, 26 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

Na mocy dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, 100 lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze. Aby uczcić okrągłą rocznicę, 26 kwietnia br. w auli GSW Milenium odbyło się spotkanie dla młodzieży z gnieźnieńskich szkół zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 6, Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną oraz GSW Milenium. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom, że każdy z nas, niezależnie od płci ma swoje prawa, z których powinien korzystać i je szanować. W pierwszej części spotkania Kamila Kasprzak i Paweł Bartkowiak z Krytyki Politycznej przybliżyli młodzieży historię kobiet walczących o swoje prawa, a następnie zaproszone panie Gabriela Giszczyńska-Marciniak, Renata Szwacińska-Rurek z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gnieźnie oraz Karolina Koszela, trenerka personalna, instruktorka i strongwoman rozmawiały o kobietach w XXI wieku.
W drugiej części odbyły się warsztaty z samoobrony prowadzone przez Klaudię, Aleksandrę i Sebastiana z Akademii Karate Tradycyjnego „Samuraj” w Gnieźnie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Fotorelacja

Szkolenie „Mobbing – zagrożenie życia zawodowego”
czwartek, 26 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

W środę, 25 kwietnia 2018 r. w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium” odbyło się szkolenie dla Interesariuszy Zewnętrznych, Pracodawców i Sympatyków, z którymi od lat Uczelnia Nasza współpracuje. Temat szkolenia dotyczył Mobbingu jako zagrożenia życia zawodowego. Szkolenie miało na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu, który to problem od wielu lat coraz bardziej narasta w naszym społeczeństwie. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia głównie dotyczyły uwarunkowań jego powstawania, przejawów oraz skutków w wymiarze biopsychospołecznym człowieka. Stanowiło ono również odpowiedź na zapotrzebowanie gnieźnieńskich pracodawców, którzy coraz częściej zaczynają prowadzić politykę prewencyjną nieetycznych i wrogich zachowań w swoim środowisku pracy. W ramach prelekcji przedstawiono również zróżnicowany, wieloaspektowy i specyficzny obraz osób doświadczających przemocy, ale i zwrócono uwagę na sytuację pracodawców, którzy niesłusznie zostali posądzeni o stosowanie działań przemocowych. Uzyskana amplifikacja wiedzy na temat mobbingu zainicjowała cykl spotkań wraz z pracodawcami z naszego regionu.

Koordynator wydarzenia: Anna Sołtys- Stawowa, Pełnomocnik Rektora ds.Interesariuszy Zewnętrznych przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium
Prowadzenie szkolenia: dr Aneta Kokot, Pracownia Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.

Galeria

Zajęcia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
poniedziałek, 23 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 23.04.2018 r. zostały zorganizowane przez p. mgr Annę Hedrych-Stanisławską, wykładowcę GSW Milenium zajęcia terenowe w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz w oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Zajęcia w ww. urzędzie oraz w oddziale zostały zorganizowane w ramach zajęć z przedmiotu „Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego” dla studentów Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium na kierunku: pedagogika (III rok studiów) o specjalności: Resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym.

Studentki GSW Milenium w Fundacji FIONA
poniedziałek, 23 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 21.04.2018 r. na terenie Fundacji na rzecz osób autystycznych i niepełnosprawnych FIONA, mieszczącej się przy ul. Mielżyńskiego 20G w Poznaniu, odbyło się spotkanie studentek GSW Milenium studiów magisterskich o specjalności pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z uczestnikami zajęć Fundacji - nastoletnimi oraz dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie poprzedzone oraz zakończone było zajęciami teoretycznymi, podczas których omawiano sposoby opracowania oraz prezentacji studium przypadku. Po spotkaniu przeprowadzono także rozmowę podsumowującą z prezeską fundacji, panią Anią Janiak.

Pasjonatki na akcji charyatywnej podczas Babskiego Targu IV w Pobiedziskach
poniedziałek, 23 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

Wiosna to idealny moment na zmianę garderoby. Dlatego „Pasjonatki” postanowiły zorganizować zbiórkę odzieży dla podopiecznych Stowarzyszenia „Uśmiech Nadziei” w Łopiennie. Dnia 22.04.2018 r. wybrały się kolejny raz na Babski Targ do Pobiedzisk w celu zachęcenia i znalezienia osób, które wspomogą akcję charytatywną na rzecz młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podczas targu udało się zebrać sporą ilość ubrań. Dziewczyny z Koła „Pasjonat” także przygotowały wiosenną garderobę dla Łopienna, posortowały, a następnie spakowały w kartony razem ze swoją pogodą ducha. Dzięki osobom wspierającym akcję mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie będą mogli pozwolić sobie na odświeżenie szafy i cieszyć się, że nadeszły ciepłe dni. Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom. 

Galeria

Partnerzy uczelni