Gość


Aktualności


Bonifikata w czesnym dla absolwentów studiów pierwszego stopnia GSW Milenium
piątek, 6 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak
WKU w GSW Milenium
poniedziałek, 18 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 16.06.2018 r. naszą uczelnię odwiedził mjr Sylwin Donart z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie. Celem wizyty było promowanie wojsk Obrony Terytorialnej. Major przedstawił  zasady, wymogi wstąpienia w szeregi wojsk oraz proces rekrutacji. Studenci dowiedzieli się także, że Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla Państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Okazuje się, iż  o przyjęcie do służby mogą się starać kobiety i mężczyźni, którzy nie pełnili wcześniej żadnej formy służby wojskowej, oraz rezerwiści. W tym roku planuje się przeszkolenie 450 ochotników. Oferta jest skierowana do polskich obywateli, niekaranych za przestępstwa umyślne, którzy mają wykształcenie minimum gimnazjalne i 18-55 lat. Dla ochotników na stanowiska podoficerskie i oficerskie górna granica wieku to 63 lata.
Galeria

Zmiana nazwy ulicy
wtorek, 6 lutego 2018, Natalia Jędrzejczak

Informujemy, że decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dniem 6 lutego 2018 roku nastapiła zmiana nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego w Gnieźnie na nazwę Leopolda Okulickiego.

Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie podpisane!
czwartek, 14 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

Z radością informujemy, iż zawarte zostało kolejne porozumienie o współpracy pomiędzy Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie. Ma ono na celu rozwój dwustronnej współpracy obejmującej m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych oraz kulturalnych, ale także daje ono możliwość odbywania praktyk studenckich w Miejskim Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do aktywnego udziału w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez MOK, ale również realizowania własnych pomysłów w zakresie niniejszej współpracy.
Osoba do kontaktu: Anna Sołtys-Stawowa
anna.soltys-stawowa@milenium.edu.pl

Schemat parkowania w okolicy GSW Milenium w Gnieźnie
środa, 27 września 2017, Natalia Jędrzejczak

 

 

 

Oferta pracy Żłobek i Przedszkole Razem Być
poniedziałek, 11 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

Oferta pracy dla Dyrektora, wychowawcy przedszkolnego i opiekunów.

Szczegóły tutaj

GSW Milenium na Uniwersytecie Warszawskim
piątek, 8 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu wczorajszym, tj. 7.06.2018 r. nasi wykładowcy: dr Aneta Kokot oraz dr Sylwia Jabłońska wraz ze studentkami, członkiniami Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”: Martą Pawłowską i Kariną Borzykowską uczestniczyły w spotkaniu na zaproszenie pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wizyty dokonano podsumowania wspólnie realizowanego międzynarodowego projektu DESIrE dotyczącego handlu ludźmi. Panie zwiedziły również kampus uniwersytecki, a także wzięły udział w wykładzie Pana profesora UW dra hab. Zbigniewa Lasocika oraz przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europe (OBWE) na temat praw człowieka i współczesnego kryzysu demokracji w krajach Europy.

Galeria

Egzamin końcowy 23 czerwca 2018 godz. 8.30
piątek, 8 czerwca 2018, Beata Borowiec

Egzamin końcowy 23 czerwca 2018 godz. 8.30

Egzamin dyplomowy na WNS
wtorek, 5 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniach 2-4 czerwca br. na Wydziale Nauk Społecznych odbył się egzamin dyplomowy, do którego podeszło 150 studentów.
Gratulujemy wszystkim naszym, JUŻ, Absolwentom i życzymy samych sukcesów.
Do zobaczenia na Absolutorium!
Fotorelacja tutaj.

Nasi wykładowcy to klucz do sukcesu studentów GSW Milenium
wtorek, 5 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W poniedziałek 4 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej UMiG Skoki odbyła się prezentacja przewodnika turystycznego pt: Skoki i okolice na sześć sposobów, opracowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej oraz Urzędu Miasta i Gminy pod redakcją dra hab. A. Mikosa von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znanego kulturoznawcy, historyka, praktyka i doświadczonego nauczyciela akademickiego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.

Serdecznie gratulujemy.

Galeria

Partnerzy uczelni