Gość


Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych


 Warunki  przyjęcia:

 • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
 •  złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terninie
 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl/
 • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko na specjalności logopedia)
 • kserokopia dowodu osobistego
 •  kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 200 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm) - dotyczy specjalności: wychowanie fizyczne z elementami tańca oraz gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z promocją zdrowia. 
 

Termin składania dokumentów:

 • do 31.08.2017 r. - gwarancja przyjęcia oraz cena promocyjna
 • od 01.09.2017 r. - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

 

Punkt rekrutacyjny:

Gniezno, ulica Cieszkowskiego 17 (ZSP nr 2, pokój 208), 

tel.: 61 428 26 27  

kom.: 690 942 988

e-mail: podyplomowe@milenium.edu.pl


 

Partnerzy uczelni