Informacje

Gość


Informacje


Biblioteka GSW Milenium powstała wraz z początkiem 2004 roku, a jej zbiory udostępniono pod koniec listopada. Ma ona charakter biblioteki naukowej działającej zgodnie z własnym regulaminem. Zbiory pomnażane są głównie poprzez zakup, dary, a także wymianę wydawnictw uczelni z innymi instytucjami krajowymi.

Księgozbiór naszej książnicy obejmuje wydawnictwa zwarte oraz ciągłe o tematyce dostosowanej do kierunków studiów GSW Milenium, czyli z zakresu nauk humanistycznych, zarządzania i kulturoznawstwa. Do dyspozycji czytelników jest siedem stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu oraz z elektronicznymi katalogami książek: tytułowym, autorskim i przedmiotowym.

We wrześniu 2007 roku biblioteka została przeniesiona do budynku "B", dzięki czemu zyskała większą powierzchnię do zagospodarowania. W bibliotece mieści się duży magazyn książek, wypożyczalnia, skomputeryzowana czytelnia, z zasobu której studenci mogą korzystać na miejscu (12 stanowisk).

Od lutego 2008 roku katalog elektroniczny jest dostępny onLine.

Celem biblioteki jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb kształcących się studentów. Do zadań naszej placówki należy w szczególności:

• gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych,
• prowadzenie działalności bibliograficznej,
• współpraca z innymi bibliotekami. 
 
 
Regulamin biblioteki

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader


Partnerzy uczelni