Informacje organizacyjne

Gość


Nasze ośrodki

Informacje organizacyjnePodstawa prawna działalności

1. Zgoda MENiS z dnia 21 listopada 2002 r.
2. Wpis do rejestru uczelni niepaństwowych MNiSW pod numerem 260.
3. Statut uczelni zatwierdzony przez MNiSW w dniu 30 grudnia 2008 r.
4. Uzyskanie uprawnień do kształcenia na studiach drugiego stopnia - lipiec 2011 r.

Oferujemy 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) w trybie niestacjonarnym. 


Kadra
Renomowani specjaliści, doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy posiadają wieloletni staż dydaktyczny, a także liczące się osiągnięcia naukowe. Zajęcia prowadzą również praktycy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Ponadto z naszą uczelnią współpracuje ok. 250 profesorów, doktorów oraz magistrów - wybitnych naukowców i praktyków.


Absolwent otrzymuje 
dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem licencjata lub magistra.


Gwarantujemy
:
• ciekawe i przydatne słuchaczom programy poszczególnych przedmiotów
• sprawną organizację zajęć
• kulturalne, w pełni profesjonalne traktowanie studentów oraz ich problemów

 

Szczegółowe informacje
Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich w Gnieźnie
Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a (pokój 116)
tel. 61 425 75 70 wew. 21, 22
E-mail:

Funkcjonowanie Dziekanatu studiów licencjackich w Gnieźnie:

Poniedziałek 8.00-16.00   Środa 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00   Czwartek 8.00-16.00

Podczas weekendów zjazdowych
 
Podczas pozostałych weekendów
Piątek 08:00-16:00   Piątek  8.00-16.00
Sobota 08.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 08.00-15.00   Niedziela nieczynne

 

Partnerzy uczelni