Publikacje wykładowców

Gość


Publikacje wykładowców


      
Nauka zdalna, wyzwania i rekomendacje dla uczelni wyższych
Bęczkowska Anna, Skrobacki Radosław , Turkiewicz Joanna

Bęczkowska Anna, Skrobacki Radosław, Turkiewicz Joanna, 2023, Nauka zdalna, wyzwania i rekomendacje dla uczelni wyższych, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin.
The Importance of Building a Relationship Between Lecturers and Students for Student Satisfaction with Remote Learning
Bęczkowska Anna, Skrobacki Radosław, Turkiewicz Joanna

Bęczkowska Anna, Skrobacki Radosław, Turkiewicz Joanna, 2023, The Importance of Building a Relationship Between Lecturers and Students for Student Satisfaction with Remote Learning, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 41 (1/2023), s. 209-230. Artykuł w języku angielskim.
Ryzyko Płynności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce w Dobie COVID-19
Budzeń Daniel

Budzeń Daniel, 2023, Ryzyko Płynności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce w Dobie COVID-19, [w:] J. Szołno-Koguc (red. nauk.), Finanse samorządowe, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 285-299.
Financial involvement of local government units in achieving environmental objectives of sustainable development in Poland
Budzeń Daniel, Bąk Iwona, Kryk Barbara, Sobczyk Andrzej

Budzeń Daniel, Bąk Iwona, Barbara Kryk, Sobczyk Andrzej, 2023, Financial involvement of local government units in achieving environmental objectives of sustainable development in Poland, „Economics and Environment", nr 3 (86), s. 288-311. Artykuł w języku angielskim.
Wydatki majątkowe polskich gmin i miast na prawach powiatu jako element koncepcji zielonej klasyfikacji budżetowej (green budget tagging)
Budzeń Daniel, Marchewka-Bartkowiak Kamilla

Budzeń Daniel, Marchewka-Bartkowiak Kamilla, 2023, Wydatki majątkowe polskich gmin i miast na prawach powiatu jako element koncepcji zielonej klasyfikacji budżetowej (green budget tagging), „Studia BAS”, nr 2 (74), s. 89-108.