Akademickie Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium

Gość


Nasze ośrodki


Akademickie Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium zostało powołane Zarządzeniem Rektora nr 16/2017 w dniu 18 października 2017 roku.

Nasze cele w ramach poszczególnych pracowni działających przy Akademickim Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium:

  1. Pracownia społeczno-zawodowa- CURRICULUM Zorientowani na przyszłość
    Celem działalności w tym obszarze jest realizacja szerokorozumianej misji zawodoznawczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ukierunkowanie na realizowanie działań  akademickich w tym naukowych studentów (tutoring uniwersytecki)
  2. Pracownia poradnictwa wychowawczego i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego PERMUTO
    W ramach jej funkcjonowania będzie udzielane wsparcie zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Z racji, że głównym jej celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych, edukacyjnych, rodzicielskich, społecznych oraz wsparcie w ramach interwencji kryzysowej dla studentów (w trudnych sytuacjach życiowych), to będą one realizowane poprzez Szkołę dla rodziców i Superwizję własnej pracy w zawodzie nauczyciela.

dr Aneta Kokot – Koordynator Akademickiego Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium
Telefon: 697 697 639
Adres e-mail: a.kokot@op.pl


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału we wspólnej przygodzie !


Regulamin Akademickiego Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium

Misja Akademickiego Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium

Karta zgłoszenia


Działania Akademickiego Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium: