Wykładowcy

Gość


Nasze ośrodki


DR PAULINA GOŁASKA

Z wykształcenia psycholog i pedagog specjalny. Z zamiłowania terapeuta dziecięcy. Na co dzień pracuje klinicznie oraz prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii. Specjalizuje się w terapii relacyjnej. Autorka projektu „Autyzm relacyjnie” www.inkubatorwins.pl/autyzm-relacyjnie/, www.autyzmrelacyjnie.pl

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Poznaniu, w tym Fundacja "Dziecko w Centrum", ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci oraz Fundacja FIONA. Prowadzi własną działalność terapeutyczną skupioną na promowaniu nurtu relacyjnego w terapii, i w tym podejściu pracuje również w Fionie.

Jej praca doktorska dotyczyła szeroko rozumianej rodzicielskiej refleksyjności, którą rozumie jako zdolność dorosłego do rozpoznawania i regulowania emocji własnych oraz dziecka. Szkoli się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży – zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Bliska jest jej praca terapeutyczna polegająca na wyzwalaniu aktywności własnej dziecka, wspieraniu jego rozwoju emocjonalnego oraz zdolności do symbolicznego myślenia. Priorytetem jest dla niej nawiązanie kontaktu i stworzenie wystarczająco dobrej, bezpiecznej, opartej na obopólnym szacunku i życzliwości relacji.

Inspirację czerpie z wielu różnych podejść, m.in. niedyrektywnego w ujęciu H. Olechnowicz, interpersonalnego w ujęciu M. Zalewskiej, psychoterapii zorientowanej rozwojowo, terapii zabawą oraz psychoanalizy. Jest zwolenniczką pracy terapeutycznej opartej na procesie oraz zagorzałym przeciwnikiem wszelkich form krzywdzenia dzieci, w tym krzywdzenia emocjonalnego.

Gdy nie ma wokół niej dzieci, pisze i realizuje aplikacyjno-badawcze projekty naukowe oraz popularyzuje nurt relacyjny, publikując artykuły popularno-naukowe oraz organizując spotkania dla rodziców.

   

MGR BEATA KOZANECKA-BRUDZIŃSKA

Absolwentka kierunku prawo oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na Politechnice Poznańskiej.

Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz do zasiadania w radach nadzorczych. Złożyła egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Uchwałą  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych uzyskała wpis na listę  radców prawnych prowadzoną przez Radę  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest mediatorem m.in  przy Ośrodku Mediacji przy OIRP w Poznaniu. Od ponad  12 lat prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego  w Poznaniu w ramach, świadczy kompleksową obsługę i pomoc  prawną (w tym przed  urzędami  i sądami)  przedsiębiorcom i osobą prywatnym. Jest też wykładowcą prawa w Szkołach Wyższych.