Warunki rekrutacji na studiach magisterskich

Gość


Nasze ośrodki


 
Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych,
decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Proces przyjęcia:

• złożenie dokumentów (wymienionych poniżej) w wyznaczonym terminie,
• weryfikacja złożonych dokumentów,
• podjęcie decyzji o przyjęciu w poczet studentów. Studia magisterskie na zarządzaniu również po ukończeniu studiów licencjackich
na innych kierunkach!!!

W przypadku istotnych różnic programowych istnieje możliwość ich uzupełnienia.Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie, a także pytania do testu (dostępne po kliknięciu) 


Wymagane dokumenty:

• wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
• kserokopia i oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał suplementu do wglądu),
• kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
• dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 złotych na konto o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095,
• 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm),
• zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD (do elektronicznej legitymacji studenckiej)*;
                 *Wymagania techniczne:
                  • postać cyfrowa rozdziel. min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi),
                  • akceptowalne formaty: jpg (jakość maksymalna, standardowy format optymalizowany),
                    tif (bez kompresji lub kompresja LZW, kolejność bajtów IBM PC), bmp (tryb podstawowy, format Windows,
                    24. bitowa głębia koloru),
                  • rozmiar 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość).

Szczegółowy opis wymagań (PDF, 50 KB) 

 

Termin składania dokumentów:

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia GSW Milenium, którzy do 9 lipca 2018 r. zapiszą się i złożą komplet dokumentów w dziekanacie WNS, otrzymają jednorazową bonifikatę w czesnym w wysokości 300 zł
  • od 1 marca do 16 lipca 2018 roku - gwarancja przyjęcia na wybrany kierunek
  • od 17 lipca do 3 września 2018 roku - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc
  • od 4 września do 10 grudnia 2018 - termin dodatkowy

 

Godziny otwarcia punktów rekrutacyjnych:

Główny PUNKT REKRUTACYJNY znajduje się w siedzibie GSW Milenium, w Gnieźnie, przy ulicy Leopolda Okulickiego 3a. Uzyskasz w nim wszystkie informacje dotyczące studiów oraz przebiegu rekrutacji, możesz tu także złożyć dokumenty na dowolny kierunek i tryb studiów.

Godziny otwarcia - tutaj

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Szczegółowe informacje
Dziekanat studiów magisterskich
Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a (pokój 116)
tel. 61 425 75 70 wew. 21
E-mail:

 Funkcjonowanie Dziekanatu studiów magisterskich:

Poniedziałek 8.00-16.00   Środa 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00   Czwartek 8.00-16.00

Podczas weekendów zjazdowych
 
Podczas pozostałych weekendów
Piątek 08.00-16.00   Piątek  nieczynne
Sobota 08.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 08.00-16.00   Niedziela nieczynne

 

 

Partnerzy uczelni