Gość


Warunki rekrutacji na studiach licencjackich w Gnieźnie


 

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Proces przyjęcia:

• złożenie dokumentów (wymienionych poniżej)
   w wyznaczonym terminie,
• weryfikacja złożonych dokumentów,
• podjęcie decyzji o przyjęciu w poczet studentów.

 

 

fotolia_27984376_m_400

 
Wymagane dokumenty:

• wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
• kserokopia i oryginał (do wglądu) świadectwa maturalnego,
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (tylko tryb stacjonarny),
• kserokopia dowodu osobistego (seria, numer, PESEL),
• dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 złotych na konto o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095,
• 3 zdjęcia legitymacyjne (35 x 45 mm),
• zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD (do elektronicznej legitymacji studenckiej)*,
                 * wymagania techniczne:
                  • postać cyfrowa rozdziel. min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi),
                  • akceptowalne formaty: jpg (jakość maksymalna, standardowy format optymalizowany),
                    tif (bez kompresji lub kompresja LZW, kolejność bajtów IBM PC), bmp (tryb podstawowy, format Windows,
                    24. bitowa głębia koloru),
                  • rozmiar 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość).

Szczegółowy opis wymagań (PDF, 52 KB) 

 

Termin składania dokumentów:

do 16 lipca 2017 roku
gwarancja przyjęcia na wybrany kierunek 

od 17 lipca do 03 września 2017 roku
rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc
od 04 września 2017 roku
termin dodatkowy

 

Godziny otwarcia punktów rekrutacyjnych:

Główny PUNKT REKRUTACYJNY znajduje się w siedzibie GSW Milenium, w Gnieźnie, przy ulicy Pstrowskiego 3a. Uzyskasz w nim wszystkie informacje dotyczące studiów oraz przebiegu rekrutacji, możesz tu także złożyć dokumenty na dowolny kierunek i tryb studiów.

Godziny otwarcia - tutaj

 

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader

 

Szczegółowe informacje
Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich w Gnieźnie
Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a (pokój 116)
tel. 61 425 75 70 wew. 21, 22
E-mail:

Funkcjonowanie Dziekanatu studiów licencjackich w Gnieźnie:

Poniedziałek 8.00-16.00   Środa 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00   Czwartek 8.00-16.00

Podczas weekendów zjazdowych
 
Podczas pozostałych weekendów
Piątek 10.00-18.00   Piątek  8.00-16.00
Sobota 08.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 08.00-15.00   Niedziela nieczynne

 

Partnerzy uczelni