Słowo od założyciela

Gość


Nasze ośrodki

Słowo od założyciela


Drodzy Maturzyści i Absolwenci studiów licencjackich!

Zapraszam Was do nauki w naszej uczelni - największej w Gnieźnie!

Chcemy nauczyć Was tego, jak żyć i pracować w XXI wieku, a więc w świecie wymagającym aktywności, samodzielności oraz ostrej konkurencji na rynku pracy. Jak sobie z tym radzić? Jak - nie zaniedbując wartości rodzinnych - osiągnąć sukces zawodowy? Studiując w naszej uczelni masz szansę poznać odpowiedzi na te pytania. Od 15 lat tworzymy w Gnieźnie uczelnię w pełni nowoczesną, w której student jest najważniejszy. Proponujemy ofertę dydaktyczną na wysokim poziomie - ciekawe zajęcia, życzliwych, otwartych na studentów wykładowców, kompetentną i kulturalną obsługę administracyjną. Ale też wymagamy od naszych studentów aktywnej i twórczej postawy w zdobywaniu wiedzy umiejętności - tylko tak kształtuje się osobowość człowieka, który potrafi sprostać wymaganiom współczesności.

Pokolenie XXI wieku będzie się wciąż uczyć, nabywać nowe kwalifikacje przez całe życie. Tego rodzaju kształcenie permanentne - live long learning - stanie się efektywne tylko wtedy, gdy oparte będzie na solidnej podstawie ogólnej jaką mogą stworzyć tylko dobre studia licencjackie, a potem magisterskie.

I na takie studiowanie zapraszam do Milenium.Założyciel GSW Milenium
prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki

 

Szczegółowe informacje
Rektorat
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 102)
tel. 61 425 75 70 wew. 25fax 61 425 53 54

Funkcjonowanie rektoratu w roku akademickim:

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

 

Sobota podczas zjazdu WNS

8:00 – 16:00

 

Poniedziałek po zjeździe WNS

nieczynne 


Natalia Kempiak
Asystentka rektora
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 25

Partnerzy uczelni