Pedagogika

Gość


Nasze ośrodki


 

 

Dlaczego warto studiować pedagogikę w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Pedagogika to kierunek, na którym kształcimy w naszej Uczelni od 15 lat. Studenci mają do wyboru jedną z kilku atrakcyjnych specjalności, które co roku dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Wbrew doniesieniom medialnym rola zawodów pedagogicznych stale wzrasta. Osoby z pedagogicznym wykształceniem mają liczne zadania do spełnienia nie tylko w sektorze oświaty i wychowania, ale również w rozlicznych służbach społecznych, specjalistycznych usługach, ochronie zdrowia, opiece społecznej, ochronie porządku publicznego, wymiarze sprawiedliwości i innych. Działalność pedagogiczna była, jest i będzie zawsze potrzebna, bo to po prostu praca z człowiekiem – od dziecka po seniora.

 

Warto studiować pedagogikę w GSW Milenium, ponieważ:

  • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w użyteczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne nie tylko w praktyce pedagogicznej, lecz także w życiu codziennym;
  • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy poszczególnych placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni;
  • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.;
  • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;
  • stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych oraz zajęciach w formie e-learningu;
  • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.

dr Anna Knocińska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: wprowadzenie do studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię wychowania, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, socjologię wychowania, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, higienę i emisję głosu, pedagogikę specjalną, prawo oświatowe oraz język obcy.

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmioty: "Przedsiębiorczość w oświacie" oraz "Planowanie kariery zawodowej", które mają przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp. 

Studenci poznają więc m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki samoprezentacji, techniki prowadzenia negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

 

Specjalności na kierunku pedagogika w Gnieźnie (studia licencjackie) 2018/2019:

edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe

resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym

    wysokoc_czesnego2_400_02


Zapraszamy do odwiedzenia również naszej nowej witryny http://studia.milenium.edu.pl/

 

 

 

 

 

    

  

Szczegółowe informacje
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - kierunek pedagogika i kierunek zarządzanie
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 116)
tel. 793-065-954

 

Funkcjonowanie Dziekanatu Wydziału  Nauk Społecznych w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018:

Poniedziałek 8.00-16.00   Środa 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00   Czwartek 8.00-16.00

Podczas zjazdu
Wydziału Nauk Społecznych (kier. pedagogika i zarządzanie)
 
Podczas zjazdów innych wydziałów
Piątek 08.00-16.00   Piątek  8.00-16.00
Sobota 08.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 08.00-16.00   Niedziela nieczynne

 

Agnieszka Leśniak
Kierownik Dziekanatu
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21,22
Kinga Frąckowiak
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21, 22
Magdalena Wiechcińska
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 21, 22

Partnerzy uczelni