Gość


Nasze budynki


 

GSW Milenium posiada własne budynki mieszczące się przy ul. Pstrowskiego 3a. Do dyspozycji studentów są m.in. sala wielofunkcyjna, dwie przestronne, nowoczesne multimedialne aule, laboratoria informatyczne, skomputeryzowana biblioteka i czytelnia oraz bufet.  

W pomieszczeniach zainstalowano sprzęt multimedialny oraz klimatyzację. Laboratoria informatyczne wyposażone są w samodzielne stanowiska komputerowe (komputery typu AIO - All In One), z pełnym oprogramowaniem oraz stałym dostępem do Internetu. Każdy student posiada osobiste konto w uczelnianej sieci informatycznej gwarantującej bezpieczeństwo pracy.

Znaczący wpływ na osiągane przez studentów wyniki ma również wyposażenie uczelnianej biblioteki (połączonej z czytelnią), zawierającej książki i czasopisma (prawie 7000) o tematyce dostosowanej do kierunków studiów, czyli z zakresu nauk humanistycznych, zarządzania, informatyki oraz Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że każdy zainteresowany może sprawdzić czy dana książka jest na stanie biblioteki w dowolnym miejscu i czasie korzystając z katalogu online.

Do dyspozycji studentów są także stanowiska komputerowe z katalogami: tytułowym, autorskim i przedmiotowym oraz ze stałym dostępem do Internetu.

GSW Milenium również bardzo duże znaczenie przywiązuje do nowoczesnej i skutecznej komunikacji ze studentami. W tym celu na terenie uczelni uruchomiono terminale komputerowe oraz bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu (GSW-PUBLIC-WiFi). Za ich pomocą studenci i kandydaci mogą nie tylko korzystać z Internetu, ale także wypełniać elektroniczny kwestionariusz rekrutacyjny czy uzyskać informacje o przebiegu studiów.

W najbliższym czasie będą kontynuowane prace adaptacyjne budynku Ba do celów naukowo-dydaktycznych

barek_400

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi

Partnerzy uczelni