Kursy dla nauczycieli

Gość


Kursy dla nauczycieli


Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w polskiej edukacji wymusza na nas konieczność nieustannego dokształcania się. Gnieźnieńska Szkołą Wyższa Milenium, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze akademickiej, przygotowała dla swoich Słuchaczy atrakcyjną ofertę kursów doskonalących i kwalifikacyjnych.

 

Partnerzy uczelni