Informacje

Gość


Nasze ośrodki

Informacje


Stypendia i bonifikaty


GSW Milenium chce umożliwić podjęcie studiów jak największej liczbie osób. Dlatego kandydaci oraz studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną zarówno ze środków własnych uczelni, jaki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. System stypendialny jaki proponuje uczelnia ma charakter nie tylko socjalny, umożliwiający studiowanie również mniej zamożnym, ale także wyraźnie motywacyjny. Promuje on sylwetkę studenta aktywnego, chętnie uczestniczącego w życiu społeczności akademickiej. Nasi studenci otrzymują stypendia w wymiarze semestralnym, kilkumiesięcznym lub miesięcznym na kwotę od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

 
W roku akademickim 2011/2012 GSW Milenium przyznała 1225 stypendiów

na kwotę ponad 1 miliona złotych!

 

Dostępne są następujące formy pomocy finansowej:

stypendia socjalne przyznawane na okres jednego semestru (pięciu miesięcy) znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, na podstawie udokumentowanego wniosku; przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od pierwszego semestru nauki;

stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane na okres jednego semestru za osiągane wyniki w nauce; przysługują studentom III, IV, V, VI semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i studentom studiów II stopnia;

stypendia okazjonalne przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych; studenci mają wpływ na to, co się dzieje na uczelni, uczestniczą w przygotowaniu imprez; najlepsze pomysły są nagradzane.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom GSW "Milenium" (PDF, 3,1 MB)

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader


Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium

Szczegółowe informacje
Kwestura
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 104)
tel. 61 425 75 70 wew. 26

 

Poniedziałek nieczynne   Piątek 8.00-17.00
Wtorek 8.00-16.00   Sobota 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00   Niedziela -
Czwartek 8.00-16.00      
Justyna Robakowska
Specjalista ds. stypendiów i rozliczeń studenckich
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 35