Gość


Aktualności


Prezentacja założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0
środa, 1 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 01.03.2017 r. w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się Prezentacja założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0 przygotowana przez trzy zespoły ekspertów wyłonione w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie było okazją do zapoznania się z proponowanymi trzema wersjami założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i poddania ich wstępnej weryfikacji. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Naszą uczelnię reprezentowali: Rektor, dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz Dziekan WNS, dr Anna Knocińska.

Zapraszamy do galerii.

 

II Powiatowe Targi Edukacyjno-Zawodowe w Strzałkowie
środa, 1 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w II Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych w Strzałkowie. Celem targów było przedstawienie oferty edukacyjnej uczniom z klas maturalnych. GSW Milenium cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Galeria

Nowy projekt dla społeczności lokalnej 60+
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

GSW Milenium oraz Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo zainicjowały nowy projekt dla społeczności lokalnej 60+: "Diagnoza potrzeb osób starszych w gminie Czerniejewo - w kierunku aktywizacji seniorów i optymalizacji jakości ich życia".

Nasi wykładowcy: dr D. Krysztofiak, dr R. Skrobacki, dr A. Knocinska oraz dr H. Paluch zrealizują projekt rozwojowy dla Gminnej Rady Seniorów z Czerniejewa, który zakończy się publikacją naukowo-empiryczną wraz z konferencją w październiku 2017 r.

(dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium)

Galeria

Bezpłatne szkolenie - Młodzi na rynku pracy
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Jesteś osobą w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia oraz nieaktywną na rynku pracy (nie pracujesz, nie studiujesz dziennie, nie szkolisz się) to jest projekt skierowany do Ciebie!

Zapoznaj się z ofertą tutaj.

Publikacja artykułu “Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej”
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt opublikował 26 lutego 2017 r. artykuł pt. “Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej
Publikacja jest częścią większego projektu, który Profesor ukończył. Pod redakcją Profesora przygotowano i opublikowano tematyczny numer czasopisma naukowego “Turystyka Kulturowa” (1 / 2017) pt. “Problemy zarządzania w turystyce kulturowej”.
Numer obejmuje kilkanaście tekstów, których autorami są wiodący polscy badacze tej dziedziny. 
Link do całości publikacji online:
(prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt)

Kolejny artykuł naukowy pt. „Refinansowanie długu lokalnego w Polsce”
poniedziałek, 27 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

W publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu pt. „Nowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi” pod red. Moniki Korolewskiej i Zofii Springer ukazał się artykuł naukowy pt. „Refinansowanie długu lokalnego w Polsce”, którego autorem jest wykładowca GSW Milenium, mgr Daniel Budzeń. W artykule tym została zaprezentowana autorska koncepcja wskaźnika przeciętnej zapadalności długu lokalnego tak, aby wskaźnik ten mógł posłużyć jako praktyczny element procesu zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Konstrukcja wskaźnika uwzględnia m.in. różnice występujące pomiędzy długiem Skarbu Państwa, a długiem lokalnym w zakresie tytułów dłużnych wpływających na poziom zadłużenia sektora samorządowego. Ponadto w artykule została podjęta próba systematyki celów i zagrożeń związanych z procesem zarządzania długiem lokalnym (mgr Daniel Budzeń).

O wrzesińskiej straży miejskiej w książce
poniedziałek, 27 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Publikacja naukowa „Była taka interwencja ...”, pod. red. Zbigniewa Dziemianko oraz Mirosława Stróżyńskiego, która została wydana w Poznaniu nakładem Wyższej Szkoły Handlu i Usług, porusza rozważania, dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym. Stanowi ona także swoisty głos w dyskusji nad problematyką działalności straży miejskich i gminnych województwa wielkopolskiego. W tej zbiorowej monografii znalazły się dwie obszerne prace naukowe autorstwa st. specjalisty Anny Hedrych-Stanisławskiej (wykładowcy GSW Milenium, członka Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej), tj. „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na przykładzie Straży Miejskiej we Wrześni” oraz „Obsługa strefy płatnego parkowania przez Straż Miejską we Wrześni we współpracy z osobami niepełnosprawnymi”. 

V Elżbietańskie Spotkanie Przyjaciół i Darczyńców DPS i SUN
sobota, 25 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 25.02.2017 r. członkinie Studenckiego Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”: Grażyna Kozanecka oraz Maria Strzelczyk przybyły do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie na  V Elżbietańskie Spotkanie Przyjaciół i Darczyńców DPS i SUN. Członkowie Koła zostali zaproszeni do obejrzenia efektu prac zakończenia akcji „Misji Pokojowej”. Celem tej kampanii społecznej było wyremontowanie Podopiecznym Domu 6 pokoi i łazienek, przywrócenie pokojom podstawowych funkcji, standardem dorównać pozostałym. Efekt ten był możliwy dzięki  zaangażowaniu wielu instytucji, społeczności i osób.

Konferencja „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”
piątek, 24 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniach 23-24 lutego 2017 r. w Poznaniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk zorganizowali konferencję programową w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Podczas konferencji zostały omówione doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej.

WYKŁAD OTWARTY DLA MATURZYSTÓW ZSP nr 1 W WĄGROWCU
środa, 22 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Dnia 22 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu obył się wykład otwarty dla maturzystów. Uczniowie wysłuchali wystąpienia profesora Armina Mikosa na temat "Zarządzanie czasem wolnym". To kolejna już odsłona cyklu wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (dr Mykola Orlykovskyi).

   

 

Partnerzy uczelni