Gość


Galeria zdjęć


Dzień dla biznesu
2018-01-16
Zajęcia studentów GSW Milenium w Przedszkolu Nr 15 w Gnieźnie
2018-01-15
UMOWA o współpracy pomiędzy Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, a Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki
2017-12-26
Przekazanie książek Dziecięcej Bibliotece Obwodowej w Żytomierzu
2017-12-22
Przekazanie książek Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej im. Olega Olżycza w Żytomierzu
2017-12-22
Przekazanie książek Przedszkolu i klubowi rekreacyjnemu „Tęcza” m. Żytomierz
2017-12-22
Przekazanie książek Rejonowemu Kulturalno – Oświatowemu Związkowi Polaków im. Władysława Reymonta w Khoroshiv
2017-12-22
Przekazanie odzieży i zabawek do Żytomierskiego Wojewódzkiego Domu Dziecka
2017-12-22

Partnerzy uczelni