Gość


Badania losów absolwentów i inne


W dniu 14 listopada 2015 roku na Wydziale Zamiejscowym GSW Milenium w Wągrowcu została przeprowadzona ankieta wśród studentów trzech roczników na kierunkach pedagogika i zarządzanie.
Ankieta została przygotowana przez Studentów działających w kole Naukowym Milenium Management w Wągrowcu.
Badania maja pomóc w określeniu profilu studenta GSW Milenium.
Ankieta        Podsumowanie ankiet


 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją

„Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2013/2014 na rynku pracy”.

Wydawca Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

 Poznań, maj 2015.  


W październiku 2014  roku Biuro Karier GSW Milenium rozesłało ankiety do absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu  w celu przeprowadzenia badania losów zawodowych absolwentów.

Badanie to dostarczyło nam informacji, na temat tego, jak kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów od czasu ukończenia studiów.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Szczegółowy raport badania dostępny jest tutaj


W październiku 2013  roku Biuro Karier GSW Milenium rozesłało ankiety do absolwentów rocznika 2005/06 i 2007/08 w celu przeprowadzenia badania losów zawodowych naszych absolwentów.

Badanie to pozwoliło poznać w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów od czasu ukończenia studiów.

 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu i życzyć wielu sukcesów zawodowych.

Szczegółowy raport badania jest dostępny tutaj.


Z początkiem nowego roku akademickiego (wrzesień/październik 2012) GSW przeprowadziła badania wśród trzech roczników absolwentów Wydziału Pedagogiki.


Badanie to pozwoliło poznać nam w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów od czasu skończenia studiów.


Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które brały udział w badaniu i życzyć wielu sukcesów zawodowych.

Szczegółowy raport badania jest dostępny tutaj.


Badania na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium  przeprowadzono również na kierunku Zarządzanie. Badanie przeprowadziło Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczych Milenium w pierwszym kwartale 2012 roku.

 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie przebiegu karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, którzy ukończyli studia licencjackie w ciągu ostatnich trzech lat.


Kwestionariusz ankietowy, przygotowany w formie elektronicznej, wysłano do 240 absolwentów kierunku zarządzanie. Poprawnie wypełnione ankiety odesłało 61 osób.

Szczegółowy raport badnia dostępny tutaj.


Zachęcamy do zapoznania się  z wynikami badania - "GSW Milenium, a lokalny rynek pracy. Opinie pracodawców i absolwentów"

Raport z badania 


 Zachęcamy do zapoznania się  z wynikami badania pt: Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracyprzeprowadzonego na prośbę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przez przedstawiciela firmy AGROTEC Polska

Raport z badania

Partnerzy uczelni